0031 - 653243997

Witamy na Alltrade International Import-Export

JesteÅmy firmÄ na wywóz znajduje siÄ w poÅudniowej Holandii i specjalizuje siÄ w sprzedaży sprzÄtu w dziedzinie transportu bliskiego - żurawi i maszyn budowlanych.

Możemy mówiÄ w:

  • Angielski
  • Niemiecki
  • HiszpaÅski
  • Portugalski
  • Francuski
  • Polski
Mamy też staÅÄ park maszynowy w Ameryce PoÅudniowej, gÅównie na strefy wolnego wolne sÄ gotowe do jeszcze szybszego dostawy. JakoÅÄ jest nasze serce, zwykle dobrze utrzymany maszyn z kilku godzin czasu, wiÄc nastÄpne chcesz kupiÄ od nas. Posiadamy również skuteczne i dokÅadnÄ ewidencjÄ czasu, który można dostarczyÄ dokumentacjÄ wywóz, Åwiadectw pochodzenia (Åwiadectwa pochodzenia) oraz div. konsularnych certyfikatów. Mamy nadziejÄ, że wkrótce spotkamy siÄ poprzez osobiste wizyty w naszej firmie lub przez telefon lub mail

AllTrade International B.V.
Sengersbroekweg 1
5725 TK Asten
Noord Brabant - Holland
Tel: 0031 - 653243997
Fax: 0031 - 493560594
Email: machinery@alltrade
-international.com